TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:091 – Hvorledes kan jeg vide

Vers 1
Hvorledes kan jeg vide, at jeg er født af Gud,
at Jesus er min frelser, og synden slettet ud?
Spørg ej dit gamle hjerte, det er bedrageligt,
men se og læs i Herrens ord og få det skrifteligt.

Vers 2
I følelsernes verden det veksler dagen lag
fra sol til vintermørke, fra bitter gråd til sang.
Men Herrens ord og løfter er uforanderligt,
og følelser påvirker ej det, som er skrifteligt.

Vers 3
Når stormene de raser og slår mod skibet an,
den ondens stemme lyder: Det holder aldrig stand!
Men en ting han fortier, det er dog underligt,
at Jesus selv i båden er, det har jeg skrifteligt.

Vers 4
Når stundom mørkets fyrste mig ikke slippe vil,
jeg ingen udvej øjner, hvad skal jeg gribe til?
Jo, syng en sang om blodet, og du skal virkelig
erfare, at han flyr fra dig, det har jeg skrifteigt.

Vers 5
Min frelsesgrund er ikke min tro, min kærlighed,
omvendelse og bønner, ej livets hellighed.
Nej, grundvolden er Kristus, Guds Søn urokkelig,
og andre grunde frelser ej, det har jeg skrifteligt.

Vers 6
Når så engang vi møder vor Gud og frelsermand,
vi vidne skal for alle i sejrssangens lan:
Vi aldrig have vundet, det være vitterligt,
om ikke hele frelsens vej var ordnet skrifteligt.