TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:046 – For Herren Gud

Vers 1
For Herren Gud, som er retfærdig,
ej noget menneske er ren.
Enhver er syndig og uværdig
og gør ej godt, end ikke en.
Men Jesus, som profeten kalder
for >>Herren vor Retfærdighed<<,
anfægtes ej af tid og alder,
men lever i al evighed.

Vers 2
Han, som hos Gud i Himlen troner,
sin bolig her på jord opslog.
Blandt menneskenes millioner
han kom og verdens synd borttog
ved den til korset træ fæste
og lide døden i vort sted.
Han blev vor broder og vor næste,
vor Frelser, vor retfærdighed.

Vers 3
Vor synd er sonet, vi må være
Guds børn på jord, just som vi er.
På stærke arme vil du bære
os gennem livet, Jesus kær.
Tak, at du sydere tilregner
en hel og fuld retfærdighed
og gennem troen dem omhegner
med frelsens ord til liv og fred!