TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

034 – Vor Gud vil vi ære for gaven så stor

Vers 1
Vor Gud vil vi ære for gaven så stor,
han sendte sin søn til vor syndige jord.
Hans liv måtte ofres i synderes sted
for vejen at bane til frelse og fred.

Kor:
Pris ske Gud! Pris ske Gud!
Lad nu lyde hans ord.
Pris ske Gud! Pris ske Gud!
Syng i jublende kor.
Til Faderen kom gennem Jesus, hans Søn,
ophøj ham med lovsang og tak ham i bøn.

Vers 2
En fuldkommen frihed ved Frelserens blod
får den, som Guds løfte vil tage imod.
Hver den, som vil komme i tillid og tro,
tilgivelse finder, ja hvile og ro.

Vers 3
O, kærligheds under, O, rigdom så skøn,
som her vi har fået i Kristus, Guds Søn.
Dog større det bliver, det under, som sker,
når engang i Himlen vi Frelseren ser.