TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

033 – Vi kan aldrig blive trætte

Vers 1
Vi kan aldrig blive trætte
af den glade sang:
Ære ske Gud! Halleluja!
Vi i tro med fryd istemmer den
endnu en gang.
Ære ske Gud! Halleluja!

Kor:
Kongebørn må have ret
til højlydt fryde sig,
thi vi drager mod vort hjem,
og det lysner på vor vej.
Snart vi i vor Faders hus
da skal bo evindelig.
Ære ske Gud! Halleluja!

Vers 2
Hvilket kærligheds under,
hvilken himmelsk lyst!
Ære ske Gud! Halleluja!
Sjælen glad og tryg sig hviler nu
ved Jesu bryst.
Ære ske Gud! Halleluja!

Vers 3
Snart vi ser vor nye bolig,
skinnende i guld.
Ære ske Gud! Halleluja!
Snart vi skue skal vor Konge,
nåderig og huld.
Ære ske Gud! Halleluja!

Vers 4
Snart med helgenskaren hjemme
med en bedre sang:
Ære ske Gud! Halleluja!
Priser vi vor Gud og Lammet
evigheden lang!
Ære ske Gud! Halleluja!