TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

424 – Arbejd thi natten kommer

Vers 1
Arbejd, thi natten kommer,
arbejd, når dagen lyser,
arbejd, tiden fly.
Arbejd, mens solen brænder,
arbejd, når sol går ned.
Arbejd, thi natten kommer
med sin stille fred

Vers 2
Arbejd, thi natten kommer,
arbejd, giv Gud din tid!
Han gav dig hele livet,
gør dig al din flid.
Hvert et miniut, som flyver,
gør hvad du ved er ret,
gør, hvad din Herre byder,
han gør åget let.

Vers 3
Arbejd, thi natten kommer,
snart synker sol i hav,
hvad har du gjort for Herren,
som sit liv dig gav?
Lev til hans pris, som købte
dig ud af fjendens garn.
Arbejd for ham, som frelste
dig til sit kongebarn.

Forfatter: Anni L. Walker