TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

369 – Ingen er så tryg i fare

Vers 1
Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løve,
stjernen ej højt over støvet.

Vers 2
Herren sel på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

Vers 3
Ingen nød og ingen lykke
fra hans farvn bort kan rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

Vers 4
Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

Vers 5
Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

Vers 6
Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

Vers 7
Og når endt er kampens dag,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.