TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

348 – Jesus alene mit hjerte skal eje

Vers 1
Jesus alene mit hjerte skal eje,
Jesus alene derinde skal bo;
intet på jord kan hans nåde opveje,
thi kun hos ham kan min sjæl finde ro.

Vers 2
Jesus alene fra synden mig løste,
Jesus alene min sjæl gjorde fri;
han i mit hjerte sin kærlighed øste,
lagde sin fred og sin glæde deri.

Vers 3
Jesus alene kan hjælpen mig skikke,
når under striden jeg føler mig svag;
jeg af hans livskilde stedse kan drikke
mod, kraft og sundhed i vældige drag.

Vers 4
Jesus alene fra striden hernede
fører mig ind i den himmelske havn;
der skal for evigt jeg nyde af freden,
hvilende trygt i hans kærligheds favn.

Vers 5
Ej bør jeg sørge, og ej bør jeg klage,
Jesus, min broder, er altid mig nær;
og han har love ved hånd mig at tage,
frelst mig at føre til hjemlandet der.