TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

343 – Fremad, Kristi Stridsmænd

Vers 1
Fremad, Kristi Stridsmænd,
fremad som til krig!
Jesus, som vi følger,
vandt os Himmerig!
Krist, vor Himmelkonge,
fører an sin hær,
fremad da til striden,
korset lyser der!

Vers 2
Mørkets hære flygter
for vor Frelsers navn,
frem da, Kristi stridsmænd,
frem trods sår og savn!
Helveds grundvold bæver
for vor frydesang,
brødre, løft da røsten,
syng en sejrssang!

Vers 3
Som en mægtig fylking
går Guds folk med mod,
brødre, nu vi træder,
hvor de gamle stod!
Vi er ej adskilte,
vi er ét i ham,
ét i håb om frelse,
ét i det Guds Lam!

Vers 4
Kroner, troner svinder,
riger kommer, går;
men vor Frelsers rige
evigt dig består.
Helveds menighed;
Kristus selv er med os
i al evighed!