TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

333 – Jeg vil følge dig, o Jesus

Vers 1
Jeg vil følge dig, o Jesus,
hvor du end vil føre mig,
over solbelyste højder
eller ad den dunkle vej.
Hvor din egen fod har gået,
vil jeg følge efter glad,
sikker på, at du mig leder
hjemad til din egen stad.

Vers 2
Må jeg end bekymret spørge:
Herre, sig hvorhen du går?
Må jeg i angest bæve,
når din vej jeg ej forstår?
Nej, her gælder kun at følge,
ej at vælge sti og vej,
blot at være tro og lydig
og at gå min Faders vej.

Vers 3
Men om noget her mig binder,
som jeg selv ej mærke kan,
men vil blive mig til hinder
på min gang til livets land,
gør mig fri, ja fri i ånden
til at følge dig med fryd,
til at elske, til at tjene,
hvile i din kærlighed.

Vers 4
O, så tag mig soom din egen,
tag min vilje,- den er din!
Og når jeg er træt af vejen,
hvisk da til mig: Du er min!
Har du fulgt mig her i tiden
gennem nogle korte år,
skal du og i evigheden
følge Lammet, hvor det går.