TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

160 – Din din er æren

Vers 1
Din, din er æren, Guds opstande søn
døden du besejred, evig er din løn.
Se, en lysets engel vælted' stenen bort,
hele fjendens vælde blev tilintetgjort!

Kor:
Din, din er æren,
Guds opstandne søn
Døden du besejred, evig er din løn.

Vers 2
Se, den opstandne møder os i dag,
kærligt han os hilser, splitter frygt og nag.
Lad Guds kirke juble, herlig er vor lod,
se vor frelser lever!
Død, hvor er din brod?

Vers 3
Herlige Jesus, dig tilbeder vi,
du er selve livet, stå os altid bi.
Giv at vi må sejre ved din kærlighed.
Før os gennem Jordan til din herlighed!