TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Tak for en åben himmel

Tak for en åben himmel gennem Jesu blod.
Tak at jeg kan komme
frem ved tronens fod.
Jeg vil mættes ved dit bord –
smage og se at du er god!

Du læger alle sår, tørrer tårerne bort –
du vender dit ansigt hen mod mig!
Du gør min glæde stor
fylder mit hjerte med tro,
når jeg løfter mit blik og ser på dig!