TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

306 – Tak for det blod, som frelser

Vers 1
Tak for det blod, som frelser,
tak for det sikre pant!
Tak, at så stor en synder
vejen til korset fandt!

Omkv
Hil dig, Jesus! Himlen jubler,
gravens magt er brudt!
Dødens mørke i mit hjerte
svandt for dig til slut!

Vers 2
Her i de dybe vunder
trældommens frygt forgår.
Herfra til jordens ender
frelse og liv udgår.

Vers 3
Ej jeg mig selv tilhører,
Jesus mig Ejer helt.
Længen hans Ånd mig søgte,
længe var hjertet delt.

Vers 4
Tak for det blod, som renser,
tak for det stærke ord!
Ordet om fuldbragt frelse,
fred for en dødstræt jord!