TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

296 – Jesus, Himlens kongesøn

Vers 1
Jesus, Himlens kongesøn,
du, den hellige og rene,
dig alene vil jeg tjene,
du er kraften i min bøn.
Evig tak, o Jesus kære,
du mig købte med dit blod!
Skab af mig et kar til ære;
gør mig villig, from og god!

Vers 2
Intet i mig selv jeg er;
men i dig jeg alting ejer,
i dit blod er fuldbragt sejr
over mørkets onde hær.
Lær mig i dit ord at blive,
lær mig hvile i din hånd!
Kærlighed og kraft du give,
fyld mig med din Helligånd!

Vers 3
Tøm mig for mit eget ud,
så du kan mig helliggøre!
Tanke, liv, alt skal tilhøre
dig, min Herre og min Gud!
Jesus, du din Ånd udgyde,
gør mig levende i dig!
Bøj min vilje til at lyde,
til du bliver alt i mig!

Vers 4
Jesus, hjælp mig, hvor jeg står,
altid i din vilje være,
altid tjene dig til ære;
kun i dig jeg det formår!
Styrk mig midt i stridens hede
til i tro at vente dig!
Hold mig vågen, gør mig rede,
Jesus, til du henter mig!