TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

292 – Herre, gør det stille i mit indre

Vers 1
Herre, gør det stille i mit indre,
sænk din dybe fred i sjæl og sind!
Send mig så i verden ud at lindre
deres nød, som tåre har på kind.

Vers 2
Herre, gør det stille i min tanke,
så den kun kan rumme dig og dit,
lad mig så til bange sjæle vanke
for at sige dem, hvad du har lidt.

Vers 3
Herre, gør det stille om min færden,
lad mig være en af dine små,
som kan ydmygt vandre frem i verden
med lidt sol, hvor dagene er grå.

Vers 4
Herre, gør mig stille, Herre, tag mig
som den mindste tjener i din flok,
da, når alt mit eget ligger bag mig,
i din nåde jeg har mer' end nok.