TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

290 – Drag mig op på Tabors tinder

Vers 1
Drag mig op på Tabors tinder
over jorden synd og mén,
hvor dit folk ved kilden dvæler,
hvor en ren bevares ren.

Omkv
Drag mig op til din højder,
mere nær, o Gud, til dig!
i dit lys jeg skuer kilden,
blodet, som har renset mig.

Vers 2
Did, hvor under Himlens klarhed
jordens glans ej dårer mer,
did, hvor syndens lyst forsvinder,
Jesus jeg alene ser.

Vers 3
Ved din hånd jeg intet frygter,
drager frem med frejdigt mod;
i dit fodspor vil jeg træde.
styrk du selv min svage fod!

Vers 4
Gør mig god og hold mig altid
der, hvor Åndens ild er nær,
hvor jeg stadig ser din skønhed,
får dig stedse mere kær.