TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

288 – Du evige klippe, hos dig er der ly

Vers 1
Du evige klippe, hos dig er der ly,
til dig fra al trængsel kan sjælene fly.
Om fattig, uværdig dog gemmer du mig,
du, evige klippe, jeg hviler i dig.

Omkv
Hviler i dig, hviler i dig,
du evige klippe, jeg hviler i dig!

Vers 2
I glæde, i trængsel, i liv og i død,
i armod og sygdom, i angst og i nød,
når ondskabens hære fremstormer mod mig
da, evige klippe, jeg hviler i dig.

Vers 3
Hvor lyst er dog livet på klippeborgs tind,
hvor saligt, o Jesus, at jeg fandt derind!
Om alting forandres, om alting forgår,
jeg hviler i klippen, som altid består.