TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

266 – Jeg har set den åbne kilde

Vers 1
Jeg har set den åbne kilde
mod al synd og usselhed,
og jeg hørte Ånden kalde:
der er og for dig beredt!

Omkv
Jeg vil prise, jeg vil prise
Lammet med de dybe sår.
Giv ham ære syndre alle,
thi hos ham vi fuld forløsning får!

Vers 2
På den smalle vej til kilden
alt mit eget dømt jeg så;
mine planer, mine ønsker
ved mn fod i aske lå.

Vers 3
I mit knuste, bange hjerte
faldt af Himlens ild en glød;
evig ære være Jesus,
livet fik jeg gennem død.

Vers 4
Hvor jeg elsker navnet Jesus!
Her på jord han alt gør vel;
jeg var død, men nu jeg lever;
han har renset, fyldt min sjæl.