TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

440 – Tænk hvilken nåde det er af Gud

Vers 1
Tænk, hvilken nåde det er af Gud,
at vi må være hans sendebud
og til den døende verden gå,
kærlighedssæd fra Gud udså!

Kor:
Gå, Gå, sædeman gå!
Gå, Gå, sædeman gå!
Gå og den ædle sæd udså!
Gå, Gå, sædeman gå!

Vers 2
Syntes dig vejen end stundom lang.
Jesus er med dig, gå trygt din gang!
Med sine øjne han leder dig
og gør af ørknen banet vej.

Vers 3
Kan du end ej stå i første led,
virk kun Guds værk på dit stille sted!
Herren, som selv det mest skjulte ser,
skænker dig løn, om tro du er.

Vers 4
Dog ikke blot ved Guds ord og sang
frigøres sjæle fra syndens tvang.
men ved din vandel i Herrens bud
hjælpes måske en sjæl til Gud!

Vers 5
Trættes da ej, men hans sæd så ud,
kærlighedssæden bær frugt fra Gud;
og må du tit så med tårer her,
skal du med glæde høste der.

Vers 6
Snart fra vor gerning vi hjemlov får,
lønnen derhjemme os forestår:
sjæle, som vandtes for Jesus her,
stråler som hans juveler der.