TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

Jesu blod

Vers 1
Du som gav dit alt , du tog din krone af, overgav din ret, tog min straf på dig.
Du valgte korsets vej, min synd blev lagt på dig, så jeg ku’ blive hel,
fri og uden skam.

Omkv
Jeg gi’r mit liv til dig, min frelser,
jeg gi’r mit alt til dig, min Gud.
Dit offer, Jesus, er blevet min frihed,
jeg er købt fri ved Jesu blod.

Vers 2
Du gik fra gravens dyb, du blev løftet op, troner nu i himlen, i pragt og majestæt.
Al magt er givet dig, og evighedens sang handler kun om Jesus,
kongen over alt.

Vers 3

Når jeg skal møde dig, ved nådens trone stå, fyldt med ærefrygt, se din herlighed.
Bøje mine knæ, og synge englens sang: Ære til det lam,
jeg priser nu dit navn.