TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

236 – Da, Israel ved Babels flod

Vers 1
Da, Israel ved Babels flod
i bånd og lænker sad,
de græd af sorg ved tanken på
den skønne Zions stad.

Omkv 1
Men da kongebudet kom,
at de kunne vende om,
o, hvor hjerterne blev sat i brand!
Glad fik hver sin harpe ned
og drog syngende af sted
til det herlige løftets land.

Vers 2
I Babel de opfordret blev
at synge gang på gang;
men kunne de på fremmed grund
istemme Zions sang?

Vers 3
Da Herren lod dem vende om,
som drømmende de var;
med latter fyldtes deres mund,
og tungen jubled glad.

Vers 4
Da sagde man: Hvor store ting
har Herren mod dem gjort,
at disse måtte vende om,
til frihed drage bort!

Vers 5
I denne verdens Babylon
så mange fangne er;
men Jesus Krist til verden kom
med frelse til enhver.

Omkv 2
Han med kongebudet kom,
at vi kunne vende om;
må det sætte hver en sjæl i brand!
Kom og tag din harpe ned
og drag syngende af sted
til det herlige løftets land!