TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

235 – Bort fra min trældom, kummer og nat

Vers 1
Bort fra min trældom, kummer og nat
Jesus, til dig finder jeg vej;
ind i din frihed – sjælenes skat –
Jesus, jeg tyr til dig!
Bort fra min sygdom, ind i dit liv,
bort fra mit savn – din fylde mig giv!
Bort fra min dynd og ind i dig selv,
Jesus, jeg tyr til dig!

Vers 2
Bort fra al synd, al ondskab på jord,
Jesus, til dig finder jeg vej;
Golgataværkets sejr jeg tror,
Jesus, jeg tyr til dig!
Bort fra hver sorg og ind i din trøst,
under hver storm jeg hører din røst;
bort fra al nød til jublende sang,
Jesus, jeg tyr til dig!

Vers 3
Bort fra al uro, stolthed og trods,
Jesus, til dig finder jeg vej;
bedst er din vilje, du er min lods,
Jesus, jeg tyr til dig!
Selvlivets død har løst hvert bånd,
hjertet er fyldt med kærligheds Ånd;
opad på troens vinger det bær,
Jesus, jeg tyr til dig!

Vers 4
Bort fra al frygt for død og for grav,
Jesus, til dig finder jeg vej;
lyset og glæden selv du mig gav,
Jesus, jeg tyr til dig!
Bort fra et dyb af synd ufortalt,
ind i den fred, hvor du er mit alt!
Evigt jeg hist dit åsyn skal se,
Jesus, jeg tyr til dig!