TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

232 – Alle min kilder skal være hos dig!

Vers 1
Alle min kilder skal være hos dig!
Det var Gudsordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar vor Herres moder hos sig.

Vers 2
Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Maria ham bar hos sig.

Vers 3
Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.

Vers 4
Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gudsordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Åndsbadet, vor Herre bar i sig.

Vers 5
Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer sjult i sig.

Vers 6
Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!