TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

231 – Vov at være den, du i Kristus er

Vers 1
Vov at være den, du i Kristus er,
den hans tanke, den i hans glæde,
den i hans håb og kærlighed, som du er.
Vov at være den, du i Kristus er.

Vers 2
Intet ejer du, som han ikke gav,
kravet og kraften, viljen og værket
springer fra samme kilde ud.
Intet ejer du, som han ikke gav.

Vers 3
Åg og længer tynger dig ikke mer.
Fri til at elske er du og tjene
Frelseren selv i dem, som han iver dig.
Pg og lænker tynger dig ikke mer.

Vers 4
Hvad engang du bliver, det er du nu:
dømt og benådet, død og opstanden,
elsket og ét med ham, som har gjort dig fri.
Hvad engang du bliver, det er du nu.