TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

207 – Sandheds tolk og taler

Vers 1
Sandheds tolk og taler,
sørgendes husvaler,
råds og styrkes Ånd,
stærke guddomsfinger,
fredens overbringer,
liv i dødens land!
Giv os kraft
og livsens saft,
lad os al din himmelgave
overflødig have!

Vers 2
Giv os glød på tunge
til at tale, sjunge
Herrens pris på jord!
Lær os ret at bede,
selv du for os træde
frem med skjulte ord!
Giv os mod
i hjerterod,
styrk os troen af det høje,
let os al vor møje!

Vers 3
Dug af Himmerige,
markerne de skrige
efter forårsregn;
lad nu strømme flyde,
sæden overgyde
i hver himmelegn!
Giv den rod
og trivsel god,
lad med frugt din have smykkes,
og lad Guds ord lykkes!

Vers 4
Fyld med ånd vort virke,
sign os i din kirke,
led i lys os frem!
Se ned til vor jammer,
gør vort hjertekammer
til et lysets hjem!
Løs os dog
af syndens åg,
lad os fri i Kristus findes,
til Guds hjerte bindes!

Vers 5
Giv i korset styrke,
lys i dødens mørke,
trøst på trængsels vej!
Løft til Himlens høje
hjerte, ånd og øje,
og forlad os ej,
når i død
og sidste nød
os vor tro på dig vil røve
Helveds grumme løve!

Vers 6
Lad os da så længe
fast ved Jesus hænge,
stå i nådens stand,
alt vort liv forskønnes,
i det gode grønnes
som et frugtbart land,
til vi når
Guds riges vår,
Paradisets roser bryde,
evig dér os fryder!