TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

206 – Om du længes efter større kraft

Vers 1
Om du længes efter større kraft
til tjeneste for Gud
efter liv i overflod,
tag din Fader da på ordet,
gå i tro på løftet ud
og tag tillidsfuldt imod.

Kor
Han vil fylde dig, så det skal flyde over,
nu han kalder: Kom til mig,
jeg vil rigt velsigne dig!
Han vil fylde dig, så det skal flyde over,
med sin Helligånd og kraft!

Vers 2
Gud har aldrig nogen skuffet, nej,
han evig trofast er,
om du tror, du skal det se;
og hans løfter gælder alle,
gerne giver han enhver,
som i tro forventer det.

Vers 3
Hold da op med selv at ville,
og af nåde tag imod,
som du er dig overgiv;
hele værket har han fuldbragt,
og i kraft af Jesu blod
får du overflod af liv.