TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

190 – Apostlene sad i Jerusalem

Vers 1
Apostlene sad i Jerusalem
og bied på Herens time,
for øren da brat det ringed dem,
som tusinde klokker kime.

Vers 2
Det rørte dem alle så underlig,
det var ikke før oplevet,
det taltes om dem i Himmerig,
dér blev deres navne skrevet.

Vers 3
Der taltes om dem, som livets ord
nu skulle med kraft forkynde,
om himmelglæde ved Herrens bor,
som skulle på jord begynde.

Vers 4
Da hørtes på Zion der sus og brus,
det bølgede som et lagen,
med kraft fra det høje det lave hus
opfyldtes på pinsedagen.

Vers 5
Da sås der tunge som ild og glød,
Guds venner de fløj i munden,
på alle folks tunger Guds ord genlød,
mangfoldig, men ens i grunden.

Vers 6
Så tændtes på jorden det lys fra
Gud,
der haver som solen strålet,
hvor levende røster Guds julebud
forkyndte på modersmålet.

Vers 7
Og har vi til nu påå det store ord
som børnene små kun stammet,
af Himmelens ild, som kom til jord,
vi har dog en gnist annammet.

Vers 8
Den gnist, den ulmer hos os endnu,
opblusser og i Guds time,
så gladelig rinder det os i hu,
at Himmerigs klokker kime!