TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

184 – Jeg fryder mig, når jeg kan se

Vers 1
Jeg fryder mig, når jeg kan se
af tidens klare tegn,
at Jesu komme nærmer sig,
nu falder Åndens regn.

Kor 1
Når han komme igen
o, hvor saligt for mig
jeg skal se ham, jeg troede på.
Da i Himmelen
jeg som Jesu ven
i glans af hans herlighed skal stå.

Vers 2
Jeg lagde ned for Jesus for
min egen gamle dragt,
og den, han vandt mig med sit blod,
mig smykker – hvilken pragt.

Vers 3
Hvad her jeg øved i hans navn,
det tog han i sin hånd
og signed det, at det kan ses,
som virket af hans Ånd.

Vers 4
Hvad her ved korset dunkelt er,
engang i evighed
skal vise sig i lyset som
tilsløret herlighed.

Vers 5
Nu synger jeg så godt jeg kan,
min Frelsers lov og pris,
men tænk, hvor jeg skal synge den
hist i hans Paradis!