TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

161 – Se korset, står fast

Vers 1
Se korset, står fast,
halleluja, halleluja!
trods alle vindes kast,
halleluja, halleluja!
Hvad afgrundsstorm det var,
os korset sikkert bar,
det aldrig vaklet har.
O, det gamle, dyre kors!

Kor
Halleluja, halleluja!
Se, dets kraft ej svigter os.
Halleluja, halleluja!
for det gamle, dyre kors!

Vers 2
På dette gamle kors,
halleluja, halleluja,
han sejr vandt for os,
halleluja, halleluja,
har nåde for enhver,
som op til korset ser.
Vor frelse er fuldbragt
på det gamle, dyre kors!

Vers 3
Han døden slog med magt,
halleluja, halleluja,
stod op i glans og pragt,
halleluja, halleluja!
Fortabte syndere ser
hen til korsets træ
og finder evig læ
ved det gamle, dyre kors.