TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

144 – O, du herlige

Vers 1
O, du herlige,
o, du salige,
nådebringende juletid!
Krist lod sig føde
synden at døde.
glæd dig, glæd dig, o kristenhed!

Vers 2
O, du herlige,
o, du salige,
frelsesbringende juletid!
Kristus er kommen,
frelser fra dommen,
glæd dig ja, glæd dig, o Kristenhed!

Vers 3
O, du herlige,
o, du salige,
fredsforkyndende juletid!
Herrernes Herre,
ære dig være!
Glæd dig, ja, fryd dig, o kristenhed!