TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

143 – O, Betlehems fyrste

Vers 1
O, Betlehems fyrste,
sig hæver din sol
herligt på vor jord,
den spreder sin varme fra pol til pol
og kalder på livet i syd og nord.

Vers 2
Dig tjente i Himlen
den talløse hær,
engles højtidsflok;
du kom dog herned for at tjene enhver,
thi Himlens fryd var dig ikke nok.

Vers 3
Du agted det ikke
for ret og for rov
Gud at være lig,
men bøjed dig ned til vort dybe behov,
blev fattig, skønt ingen som du var rig.

Vers 4
Al verden nu skælver
så brænder hed
under hadets ånd;
men folkene får ingen lykke og fred,
før magten er lagt i din almagtshånd.

Vers 5
Vi tænder nu lys i
de tusinde hjem,
store og små,
men minderne stiger fra hjerternes gem
om Kongen, der fødtes på krybbestrå.

Vers 6
Vi spejder med længsel
mod advent på ny,
som i engles sang
blev lovet, da fordum de sang under sky
og lyste Guds fred over jord engang.