TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

132 – Her kommer, Jesus, dine små,

Vers 1
Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå,
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

Vers 2
Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod,
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

Vers 3
Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

Vers 4
Men Jesus, ak, hvor går det til
at dog så få betænke vil
den inderlige kærlighed,
som drog dig til vor jammer ned?

Vers 5
Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.

Vers 6
Så skal det ske, at vi engang,
blandt alle helgens frydesang
i himlens søde paradis
skal prise dig på englevis.

Vers 7
Her står vi nu i flok og rad
om dig, vort skønne hjerteblad!
Ak, hjælp at vi og alle må
i himlen for din trone stå!