TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

119 – Så elskelig er Jesus

Vers 1
Så elskelig er Jesus,
han har gjort mig rig,
fri og lykkelig,
sin store nåde åbenbaret
ved hans blod, som randt for mig.

Kor:
Halleluja, min Jesus!
Thi han tog jo mine synder bort for evigt.
Halleluja, hans for evigt.
Hans kærlighed jeg prise vil.
Han har kastet alle mine synder bag sin ryg,
:,: Han ser dem aldrig mer :,:
Han har kastet alle mine synder bag sin ryg,
Han ser dem aldrig mer.
Thi som østen er fra vesten,
er de langt fra mig
:,: er de langt fra mig, :,:
thi som østen er fra vesten
er de langt fra mig, han ser dem aldrig mer!

Vers 2
Til Golgata gik Jesus,
der han døden led
for at bringe fred
og aldrig, aldrig kan jeg glemme
denne store kærlighed.

Vers 3
Nu Jesus er så nær dig,
han er syndres ven,
venter, kalder end,
hans nåde bydes frit til alle.
O bortstød ham ej, min ven!