TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

116 – Om jeg ejer alt, men ikke Jesus

Vers 1
Om jeg ejer alt, men ikke Jesus
er der balsam da for sjælens sår?
Kunne vel mit hjertes uro stilles
med de ting, som dog til sidst forgår?

Om jeg ejer alt, men ikke Jesus,
da er verdens ting og al dens lyst
ikke værd at agte eller nævne
mod et liv i Jesu fred og trøst

Vers 2
Om jeg ejer kærlighed i verden
og blandt mennesker et æret navn,
men ej noget håb for evigheden
og for livets rejse ingen havn.

Om jeg ejer alt, men ikke Jesus
og hans kærlighed i korsets død,
hvorhen skulle jeg i hele verden
vende mig med hjertets bitre nød?

Vers 3
Ak, hvor tomt er alt i denne verden!
Uden Jesus, er den blot en ørk,
uden Jesus er og evigheden,
tom for glæde, grufuld, kold og mørk.

Hvis jeg kunne leve uden Jesus,
o hvor svært det blev at dø engang,
uden Jesus i de mørke dale,
uden Jesus evigheden lang.

Vers 4
Hvilken lykke, jeg har alt i Jesus,
lægedom for alle hjertets sår.
Ingen synd, som ikke han forlader,
ingen nød, som ikke han forstår.

Om jeg ejer Jesus, bare Jesus,
og i hele verden intet mer,
ja, så ejer jeg dog alt i Jesus,
han som mer, ja mer end nok os er!