TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

020 – Lovsynger Herren, min mund og mit indre

Vers 1
Lovsynger Herren, min mund og mit indre!
Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!
Tonerne spille, som stjernerne tindre,
trindt om Jehovas højhellige navn!

Vers 2
Sjæl, kom i hu, at Guds pris du forkynder,
tidlig og sent, for han evig er god,
han, som forlader i skok dine synder,
råder på al din elendighed bod!

Vers 3
Højt, som til him der findes fra jorden,
vokse vor Herre lod nåden i hast,
langt, som fra synden der måles til norden,
skilte fra os han vor skam og vor last.

Vers 4
Faderen tager vel barnet til nåde,
så tager trælbårne syndere du,
Gud! for du kender vor skabelses gåde,
støvtråde-værket du kommer i hu.

Vers 5
Menneskeliv er som græsset i enge,
blomsten vi ligne fra isse til fod,
stormene hvine, og bladene hænge,
visnet, man ved ikke mer, hvor den stod.

Vers 6
Evigheds-blomst derimod er din nåde,
fryder dem alle, som frygte din magt,
bliver end sent deres afkom til både,
som holde hart ved dit bud og din pagt.

Vers 7
Herren, vor Herre, han troner i Himlen,
enevoldskonge er han over alt,
stjernerne lig er om højsædet vrimlen,
høvdingeskaren, blandt tjenere talt.

Vers 8
Lover ham, engle! som herlig udrette
ærinde hans, alt som ordene lød!
Priser ham, kræfter! som fluks iværksætte,
hvad med et vink kun den vældige bød!

Vers 9
Lovsynger Herren, hans værker i klynge,
verdener alle! thi riget er hans.
Glæd dig, min sjæl! til for evigt at synge
Skaberens pris, hvor han troner i glans