TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

019 – Lover Herren han er nær

Vers 1
Lover Herren! Han er nær,
når vi sjunge, når vi bede,
samles i hans navn vi her,
er han midt i blandt os til stede.
Pris ham gamle! Pris ham unge!
Pris hans navn, hver barnetunge!

Vers 2
Herre, vær os evig nær,
vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
i den dybe nat forsvinder!
Lad din Ånd ej fra os vige,
til vi ser dig i dit rige!