TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

139 – Kom hid, alle kristne

Vers 1
Kom hid, alle kristne,
lad os sammen ile
til barnet i krybben i Betlehem.
Frem vil vi træde
for Guds Søn med glæde.

Kor
O, kom lad os tilbede!
O, kom lad os tilbede!
O, kom lad os tilbede!
Jesus, Guds Søn!

Vers 2
Kom hid, alle engle,
syng med hellig jubel,
o syng, alle stemmer i det himmelske kor.
Lys er oprunden,
fred på jord er kommen.

Vers 3
Lov, pris og ære
skal for evigt være
vor hyldest til barnet i Betlehem.
Evigt Gud Fader
Himlens dør oplader.