TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

123 – Du hellige fest

Vers 1
Du hellige fest,
hvor i Himmerigs Konge
blev jorderigs gæst,
du signede jul
med dit budskab så stort,
at åbnet for alle
blev Himmerigs port
af ham, som blev toldres
og synderes ven,
velkommen igen!

Vers 2
Ring, klokker på jord!
Lad høres, Guds børn
eders gladeste kor!
Trods tidernes trængsel
fra hytte til slot
vi Fredsfyrsten hylder,
vor Frelser og Drot;
om Betlehems krybbe
vi samler os tæt
og frydes da ret.

Vers 3
Hvad drog dig herned,
o Jesus, at træde
i synderes sted?
Hvi ville du vandre
den livsvej så trang,
fra krybben til graven
en lidelsens gang?
Hvad holdt dig på korset
til alt var fuldbragt?
Din frelsende magt!

Vers 4
En verden i nød
du kom at forløse
fra trældom og død.
Én døde for alle –
vi døde med dig;
du lever og blev os
den levende vej
tilbage til Eden
for mennesket tabt,
men atter nyskabt.

Vers 5
Vi synger din pris,
forkynder din ære
på englenes vis.
Vi spejder og venter
dit komme på ny
og længes at fare
til dig over sky;
vi længes for evigt
at være dig nær
vor Frelser så kær!