TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

121 – Det var engang i Betlehem

Vers 1
Det var engang i Bethlehem,
som bibelen har sagt,
Jesus Krist, Marias barn,
blev i en jkrybbe lagt.

Kor 1
Lyt til engles glade sang:
Vor Frelser kom til jord
og skænked alle mennesker
en juleglæde stor.

Vers 2
På himlen stod en stjerne klar,
et lys blev tændt af Gud.
Og hyrderne på marken var
og modtog julebud.

Vers 3
I stalden varm på hø og strå
for regn og blæst i skjul
Guds egen søn i krybben lå
den allerførste jul.

Vers 4
De vise mænd fra Østerland
for barnet knæled ned
og priste Jesus, Gud og mand,
som bragte julefred.

Vers 5
Nu lyder atter julesang
i kirker og i hjem,
som vore stemmers efterklang
af nat i Betlehem.

Kor 2
Lyt til engles glade sang:
Vor Frelser i sti ord
vil skænke alle mennesker
en juleglæde stor.