TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

110 – Samme Jesus, samme Jesus

Vers 1
Samme Jesus, samme Jesus,
som ved Sykars brønd engang
talte ord lig nådestrømme,
der fra livets kilde sprang,
brød sig vej til synderhjertet,
så det slog med nye slag;
se, han er endnu den samme,
som ved Sykar, end i dag.

Vers 2
Samme Jesus, som i nåde
foran den spedalske stod,
lagde hånden på hans hoved,
der lå bøjet for hans fod;
samme Jesus, som da sagde
sit: Jeg vil, bliv ren! Han står
endnu rede til at frelse,
til at læge sjælens sår.

Vers 3
Samme Jesus, som til kvinden,
der var grebet i sin skam
og af loven dømt til døde,
og som angstfuld så på ham,
sagde mildt: Jeg dømmer ikke,
gå du bort, men synd ej mer!
Samme Jesus, samme nåde
gir enhver, som derom ber.

Vers 4
Samme Jesus, som om natten
under stormens vilde sang
nærmed sig discipelskibet
på Tibirias sø engang,
sagde mildt til de forsagte:
Frygter ikke, det er mig!
Se, med samme fredens hilsen
nærmer han sig dig og mig.

Vers 5
Samme Jesus, som på korset
for vor synd har ofret sig,
samme Jesus, samme Jesus
elsker endnu dig og mig.
Samme Jesus, som med blodet
for sin Faders åsyn står,
er i evighed den samme,
ja, i dag just som i går.