TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

102 – Magten er i Jesu hænder

Vers 1
Magten er i Jesu hænder,
alting blev Ham underlagt.
Dødens mørke brydes, ondskabsmagten også.
Han har vundet sejr, Han har magt.

Kor
Jesus har magt, Han har al magt,
Han sejren vundet har på Golgata.
Jesus har magt, Han har al magt,
Han sejren vandt på Golgata.

Vers 2
Frygt da ej du Guds forsamling,
Herrens Ånd den bor i dig.
Hellig ild skal brænde, du skal overvinde,
dødens porte hindrer ikke dig.