TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

098 – Jesus kom ned til vor syndige jord

Vers 1
Jesus kom ned til vor syndige jord
døde for mig,
synden og straffen, min byrde så stor,
tog han på sig.
Om jeg begriber hans nåde,
nej! Den er underfuld skøn;
men jeg vil tro på hans herlige navn,
Jesus, Guds Søn.

Vers 2
Jesus har gjort mig så inderlig glad,
modig og fri,
kærligt og varsomt han leder mig ad
sin egen sti.
Ej vil jeg frygte for vejen,
er den end stenet og trang;
men jeg vil prise hans herlige navn
dagen så lang.

Vers 3
Fylde af kraft! Gud sin hellige ånd
givet os har,
han, som har købt os
og sprængt vore bånd,
er nu vor Far.
Kom, lad os juble for Herren,
bringe vor tak og vor bøn!
O, vi vil prise hans herlige navn,
Jesus, Guds Søn.