TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

097 – Jesus! Frelser og befrier

Vers 1
Jesus! Frelser og Befrier,
er dit dyrebare navn;
for enhver, som på dig bier,
er og frelser du af gavn,
så dit frelsernavn på jord
er det store nådens ord,
i dit navn genfødes sjæle,
i dit navn Guds engle knæle.

Vers 2
I dit frelsernavn hernede
er et fristed underfuldt
for al synd og fra Guds vrede,
fra al sjælens tørst og sult,
fra al verdens sorg og nød,
fra forkrænkelse og død,
i dit frelsernavn er freden,
troen, håbet kærligheden.

Vers 3
Derfor Jesus, frelsernavnet,
Guds enbårne Søns, min tro
har med hjertets arme favnet,
evig det hos mig skal bo;
her det som i moderskød
skjuler mig for synd og død,
hist det som på æresæde
skænker mig min Herres glæde.