TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

093 – Hvor du end i verden vanker

Vers 1
Hvor du end i verden vanker,
lad det kære Jesus-navn
altid bo i dine tanker,
thi det fylder alle savn

Kor
Jesu navn, kære navn!
jordens håb og Himlens fryd!

Vers 2
Som et ly det navn dig være,
hvortil du i nød og strid
al din kummer kan frembære,
finde trøst i sorgens tid.

Vers 3
Hvilken fryd og fred dog bringer
dette dyrebare navn,
løfter sjælen som på vinger,
mildner smerte, stiller savn.

Vers 4
Når i dette navn vi bøje
os ned for Gud i ydmyghed,
da vor Fader i det høje
sender nådens gaver ned.