TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

092 – Hist fra Himlens lyse rige

Vers 1
Hist fra Himlens lyse rige
kom du her til jorden ned
ofred selv dit liv på korset,-
hvilket dyb af kærlighed!
Men du sprængte dødens porte,
strålende i Guddomspragt;
ved Guds højre hånd du troner
i din herlighed og magt!

Vers 2
Universets hele fylde,
alt var dit fra evighed;
men du ville med os dele
al din magt og herlighed.
Du gav afkald på din ære,
klædte dig i kød og blod,-
o, hvor dybt du dig fornedred,-
i en stald dig føde lod.

Vers 3
Som en lydig, ydmyg tjener,
ringeagtet, uden pragt,
gik du smertens vej til korset,
gav dit blod for frelsens pagt;
men din lydighed blev kronet
med Gud Faders velbehag
Han oprejste dig fra graven
til en evig sejrsdag!

Vers 4
I de himmelske ophøjet
over alle engles hær,
Navnet over alle navne
dig for evigt givet er.
Kristus, menighedens hoved,
du, vor Gud og Frelser stor,
du med os din trone deler,
al din sejr og kraft er stor!