TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

076 – Da fordum Gud af intet skabte

Vers 1
Da fordum Gud af intet skabte
alt, som er på jord,
da var det alt så såre godt,
fortælles i hans ord;
kun skønhed var frugtens smag.
Som Herren var i fordums tid,
så er han og i dag.

Kor
Så er han og i dag,
så er han og i dag;
som Herren var i fordums tid,
så er han og i dag.

Vers 2
Da Moses førte Israel
af trællelandet ud,
da skiltes havets bølger,
thi med dem var Herren Gud;
men Farao ad samme vej
blev ført til nederlag.
Som Herren var på mose tid,
så er han og i dag.

Vers 3
Da David mødte Goliat,
filisterkæmpen stor,
den lille slog den store
trods hans kraft og ukvemsord,
og hele fjenden slog
på flugt det ene slag.
Som Herren var på Davids tid,
så er han og i dag.

Vers 4
Elias vel så ene stod
mod ba'als præsteflok,
dog bøn af en retfærdigs mund
for Himlens Gus var nok;
ved ilden sendt fra Himlen ned,
han viste sit behag.
som Herren var på Elias' tid,
så er han og i dag.

Vers 5
I Babel Daniel ene stod
og tilbad Herren Gud,
han vel i løvekulen ned
blev sendt på kongens bud;
men Gud var med og vogtede ham
og førte selv sin sag:
Som Herren var på Daniels tid,
så er han og i dag.

Vers 6
Da Åndens ild fra Himlen ned
på pinsedagen kom,
ved Peters ord tre tusinde
til Jesus vendte om;
thi kraften fra det høje fik
discipelskaren svag.
Som Herren var på pinsedag,
så er han og i dag.