TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

075 – Til himlene rækker din miskundhed, Gud

Vers 1
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
din trofasthed når dine skyer;
din retfærds hånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.

Vers 2
Som himlenes favn er din kærlighed, Gud
som havenes dyb dine domme;
til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.

Vers 3
Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.

Vers 4
Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjerger den bævende due;
hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.