TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

071 – Herren er min hyrde, intet fattes mig

Vers 1
Herren er min hyrde, intet fattes mig;
thi han mig leder frem ad nådens vej.
Hist på korset led han, gav sit dyre blod;
derfor jeg hviler ved min Frelsers fod.

Kor
Jesus jeg følger stadig dag for dag,
lever mit liv under Guds velbehag.
han har al syndens skyld for mig betalt;
Jesus, min hyrde, er mit alt i alt.

Vers 2
Til de grønne vange leder han min sjæl,
stiller min tørst ved hvilens klare væld.
Miskundhed og goded stadig følger mig;
med denne hyrde intet savner jeg.

Vers 3
Om jeg mig forvilder fra den rette sti,
er han mmig nær og står mig troligt bi.
Om jeg end skal vandre gennem dødens dal,
fører han sjælen hjem til Himlens sal.

Vers 4
Når til rejsemålet jeg er nået fra,
vil han mig lede til mit skønne hjem.
Dér er evig lykke hos vor Frelser god,
Hjorden skal hvile ved sin hyrdes fod.