TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

014 – Jubelsangen lyder højt

Vers 1
Jubelsangen lyder højt blandt Guds forløste folk!
Glædessangen blevet er vort glade hjertes tolk.
Jubelråbet hæver sig som mange vandes lyd,
hjertet er nu overfyldt med fryd!

Kor:
Ja, vist har vi grund til vor sang,
thi Jesus har stillet vor trang
og løst os fra Djævelens tvang.
Nu priser vi Gud dagen lang.

Vers 2
Trældomstiden, armodstiden evig er forbi!
Den, som fordum fange var,
er blevet herlig fri!
Alle syndens lænker Herren Jesus sønderbrød,
gav den arme hvile i sit skød.

Vers 3
Sorg og ufredstider har vor Gud til glæde vendt!
Hvile, fred og salighed til trætte sjæle sendt!
Såret bryst fandt lægedom i Jesu dyre sår,
fred på blodets grund hvert hjerte får!

Vers 4
Salighedens, herlighedens forsmag har vi her!
Himlen ned sig sænker, thi vor Frelser er så nær!
Hjertet flyder over, når Guds Ånd nu fylder på
kun en Jesu ven kan det forstå!