TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

201 – Det er saligt på Jesus at tro

Vers 1
Det er saligt på Jesus at tro,
og af nåde at være hans barn,
det bli'r herligt hos Jesus at bo,
være frigjort fra Djævelens garn

Kor:
:,:Gud ske lov, Gud ske tak,
at hans salighed også er min! :,:

Vers 2
Det er saligt at samles som her
omkring ordet til bøn og til sang,
endnu bedre dog bliver det der,
når vi står blandt de frelste engang.

Vers 3
Det er saligt, at han er vor ven,
skønt vi ikke kan skue ham her,
men en dag skal han komme igen,
og da ser vi ham just, som han er.