TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

107 – Mere om Jesus mig forkynd (Mer, mer om min Jesus!)

Vers 1
Mere om Jesus mig forkynd,
mere om frihed fra min synd,
mer om hans fylde, liv og fred,
mer om hans frelser kærlighed!

Kor:
Mer, mer om min Jesus! Mer, mer om min Jesus!
Mer om hans døds genløsermagt,
mer om det liv, som han har har bragt!

Vers 2
Mere om Jesus,
at jeg må mere hans vilje klart forstå!
Mere af åndens pinsevind,
mer af et gudhengivent sind.

Vers 3
Mere om Jesus og hans ord,
mer af hans samfund her på jord,
mer af hans kraft lad i mig bo,
mer af hans tilsagn lad mig tro!

Vers 4
Mere om Jesus i Guds pragt,
mere om Himlens kongedragt,
mer om hans riges sejr på jord,
mer om de frelstes lovsangskor.